Egzamino ir galutiniai rezultatai

Svarbi informacija

Kurso aprašymas

Kurso aprašymas - pi_inzinerija_2.doc

Organizacija

Paskaitos vyks 1dieniais 17:30-19:30, 101 auditorijoje.

Laboratorinai darbai vyks 501 šiais laikais:

Paskaitų medžiaga

  1. Įvadas

  2. Programinės įrangos kūrimo procesai

  3. Reikalavimų analizės metodai ir įrankiai

  4. Projektavimo metodai ir įrankiai

  5. Programavimo metodai ir įrankiai

  6. Testavimo metodai ir įrankiai

Laboratorinių darbų medžiaga

  1. Reikalavimų modeliavimas, naudojant UML

  2. Programinės įrangos sistemos projektavimas, naudojant UML

  3. Programavimo metodai ir įrankiai

Resursai savarankiškam mokinimuisi

Internet resursai

Rekomenduojamos knygos

Laboratoriniuose darbuose naudojama programinė įranga